O FIRMIE

Krótka historia

Kim jesteśmy?

PR System to firma stworzona poprzez połączenie dwych zasad: długoletnia praca i nowoczesna technologia Poprzez połączenie tych dwóch zasad wyszliśmy naprzeciw długoletniej tradycji tworząc uregulowany system pracy na najwyższym poziomie.

Deklaracja zgodności UE

Posiadamy deklarację zgodności wyrobu z Dyrektywą 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. Nasze rozwiązanie zostało zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP pod nr P.429038 oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym pod nr EP 20159652.5 

Dokument patentowy

Od dnia 26.02.2019 roku na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021r. poz. 324) został udzielony patent na nasze podtynkowe, regulowane puszki instalacyjne zarejestrowany pod nr 237388.